Gratis verzending vanaf € 50
Gratis retourneren
Geweldige selectie
Gratis hotline 0800 0225035

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Als onderdeel van ons privacybeleid willen we u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt.
Persoonlijke gegevens omvatten alle vormen van informatie die direct of indirect op u persoonlijk betrekking hebben. Deze omvatten bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, online-identificatiegegevens en uw gebruikersgedrag indien deze geïdentificeerd of identificeerbaar zijn door dergelijke informatie of handelingen.
Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen via ons contactformulier), gebruiken wij op onze website een SSL of TLS-codering.
Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, het blokkeren of verwijderen van gegevens, het intrekken van eerder verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de onderstaande persoon of onze functionaris voor gegevensbescherming.

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van artikel 4, nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie, en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is de:

Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH
Voßstraße 198-200
D-45966 Gladbeck
Tel.-Nr. 0800 - 0225035
Fax: 02043 -95 71 91 39
E-mail: info@brako-store.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via l.bechtel@shg.ruhr of via ons postadres met de toevoeging "De functionaris voor gegevensbescherming".

II. Uw rechten

1.) Hieronder informeren wij u over uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.
U hebt het recht om kostenloos

 • bevestiging te vragen of er op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt (artikel 15 AVG),
 • informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt (artikel 15 AVG). U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, voor zover ze niet bij ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, behoefte aan zinvolle informatie over hun bijzonderheden.
 • onverwijld de correctie te eisen van onjuiste of ingevulde persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen (artikel 16 AVG),
 • om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen (Art. 17 AVG),
 • de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u de verwijdering afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze toch nodig hebt voor het aanspraak maken op, het uitoefenen of het verdedigen van juridische claims of indien u een bezwaar hebt ingediend conform artikel 21 AVG tegen de verwerking (artikel 18 AVG),
 • om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen (artikel 20 AVG),
 • om uw ooit aan ons gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

2.) Als u aanspraak hebt gemaakt op uw recht om de verwerking door ons te corrigeren, te verwijderen of te beperken, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met een onevenredige inspanning. U hebt nog steeds het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers (artikel 19 AVG).

3.) U hebt ook het recht om een klacht over ons in te dienen bij de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.ldi.nrw.de) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (artikel 77 AVG).

III. Het ter beschikking stellen van onze website en het aanmaken van serverlogbestanden

1.) In het louter informatieve gebruik van onze website, dus als u zich niet registreert of ons anderszins voorziet van informatie, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser overdraagt aan onze server. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid van onze website te garanderen:

 • IP-Adres
 • Datum en tijd van toegang
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het vereiste (concrete pagina)
 • Toegang Status / HTTP-status code
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • De website van waaruit uw verzoek komt
 • Websites die u bij ons opvraagt
 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze algemene gegevens en informatie worden alleen tijdelijk in de logbestanden van onze server opgeslagen, afzonderlijk van uw persoonlijke gegevens, die u ons eventueel vrijwillig verstrekt. De anoniem verzamelde gegevens en informatie in de logbestanden worden door ons alleen statistisch beoordeeld met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens.

2.) De wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met serverlogbestanden is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waartoe ze dienen. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie door u wordt beëindigd.
Het verzamelen van gegevens is voor de levering en opslag in logbestanden verplicht voor de werking van onze website. Daarom is er geen manier om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

IV. Gebruik van cookies (Naar onze cookie-richtlijnen)

1.) Bij het gebruik van onze website gebruiken wij ook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser of via uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computersysteem.
Met behulp van cookies kunnen we de prestaties en de aanbiedingen van onze website verbeteren. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. De cookies stellen ons in staat om onder andere:

 • het voor u gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken, en om onze aanbiedingen effectiever en gebruikersvriendelijker te maken.
 • u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, zodat u uw toegangsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren,
 • om goederen die u in de virtuele winkelwagen hebt gestopt, tijdelijk op te slaan,
 • om toegang tot beveiligde delen van onze website mogelijk te maken,
 • om eerder ingevoerde tekst op te nemen, zodat deze niet verloren gaat tijdens een pagina-update.
 • om - uw cookie-instellingen op te slaan en intrekkingsverklaringen te verwerken.

2.) We gebruiken twee soorten cookies op onze website: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw computersysteem worden opgeslagen totdat u onze website verlaat.
Sessiecookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan een algemene sessie. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
Permanente cookies worden opgeslagen op uw harde schijf totdat u ze verwijdert, totdat de cookies hun respectievelijke vervaldatum hebben bereikt, of totdat u uw toestemming intrekt.

3.) Naast onze eigen cookies gebruiken we ook zogenaamde third-party cookies. Dit zijn externe providers zoals Google of Microsoft, die ook cookies op uw computersysteem opslaan wanneer u onze website bezoekt, zodat externe providers de diensten die zij aanbieden kunnen leveren.

4.) De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6 lid 1 ond. b AVG, als de verwerking dient om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op door u gegeven toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, ond. a AVG of artikel 6 lid 1 ond. f AVG om onze legitieme belangen in de optimale functionaliteit van onze website en een klantvriendelijke presentatie en evaluatie van uw bezoek te beschermen.

5.) U kunt uw browserinstellingen individueel configureren om cookies van derden of alle cookies te accepteren of te weigeren. We willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u de acceptatie van cookies deactiveert die strikt noodzakelijk zijn in uw browser.

6.) We gebruiken de cookie-consenttool van Usercentrics GmbH, Sendlinger Strasse 7, 80331 München, voor het algemene beheer van cookies (van derden), in het bijzonder voor het opslaan van uw cookievoorkeuren en voor de technische implementatie van uw annuleringsverklaringen.
Meer informatie over gegevensverwerking door het gebruik van cookies en uw toestemming en intrekkingsopties vindt u in ons cookiebeleid.

V. Registratie op onze website (klantaccount)

1.) Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om uzelf te registreren met uw persoonlijke gegevens en om een klantaccount te openen. Hiertoe worden de volgende gegevens (verplichte informatie) van u verzameld, aan ons verzonden (SSL-gecodeerd) en opgeslagen:

 • Titel
 • Voornaam, achternaam
 • Adres (straat, postcode, plaats, land)
 • E-mailadres
 • Wachtwoord.

Wanneer u zich registreert, slaan we ook uw IP-adres en datum en tijd van registratie op. Verdere gegevens worden alleen door ons opgeslagen als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt. De persoonlijke gegevens die u invoert, worden uitsluitend voor intern gebruik en voor onze eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. In uw klantaccount kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en eerdere en openstaande bestellingen bekijken.

2.) Uw registratie is niet nodig om aanvullende diensten van ons bedrijf te gebruiken, zoals het sluiten van koopcontracten via de winkelwagenfunctie. U kunt ook bestellingen plaatsen zonder een klantaccount te openen, met vermelding van de gegevens vermeld in sectie 1.) (behalve het wachtwoord).

3.) De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 ond. a AVG. U hebt de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of volledig uit onze database te verwijderen. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

4.) U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan is voortijdige verwijdering van de gegevens echter alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

VI. Gebruik van onze online winkel (bestelfunctie)

1.) Als u in onze online winkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt in overeenstemming met sectie V. van deze Privacyverklaring. Het niet verstrekken van uw gegevens zou betekenen dat u de bestelfunctie van onze online winkel niet zou kunnen gebruiken.
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw bestelling, inclusief onze diensten voor het herroepen, claims in verband met gebreken en voor het beantwoorden van uw vragen.

2.) Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract en de betalingsverwerking. Derden die door ons worden ingeschakeld, zoals verzendpartners en betaaldienstaanbieders, zullen alleen persoonlijke gegevens ontvangen als de overdracht ervan nodig is voor de aflevering van uw bestelling en voor de verwerking van de betalingen.

3.) Als u tijdens uw bestelproces voor een betaling met "PayPal" kiest, worden uw persoonlijke gegevens automatisch naar PayPal verzonden. PayPal is een dienst van PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal treedt op als een online betaaldienstaanbieder en trustee, en biedt diensten aan ter bescherming van de koper.
De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betaling. Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens vereist met betrekking tot de betreffende bestelling (zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen en andere factuurgegevens).
De overdracht van uw gegevens is nodig voor de betalingsverwerking via PayPal en heeft als doel uw identiteit en de administratie van uw betaalinstructie te bevestigen. PayPal kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, of om de gegevens namens haar te verwerken.

De persoonlijke gegevens die door ons aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole. U kunt hier zien om welke kredietinformatiebureaus het gaat: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex
U kunt op elk gewenst moment de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij PayPal intrekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking heeft plaatsgevonden, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor de contractuele afwikkeling van de betaling.
U hebt toegang tot de privacyverklaring van PayPal via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4.) Als u tijdens uw bestelproces kiest voor „betaling met iDEAL", worden uw persoonlijke gegevens automatisch doorgegeven aan Sofortüberweisung. Sofortüberweisung is een dienst van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland. Sofortüberweisung neemt de functie over van een online betalingsdienstaanbieder, die een contante betaling voor producten en diensten mogelijk maakt.
De overdracht van uw gegevens die nodig is voor de betalingstransactie via Sofortüberweisung, is gericht op de bevestiging van uw identiteit en de administratie van uw betaalinstructie. Sofortüberweisung kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover van toepassing, voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens de klant te verwerken.
De gegevensbeschermingsbeginselen van Sofortüberweisung worden weergegeven tijdens het betaalproces bij Sofortüberweisung.
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Sofortüberweisung op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking heeft plaatsgevonden, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden met het oog op de contractuele afwikkeling van de betaling.
Het privacybeleid van Sofortüberweisung is hier te vinden:
https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

5.) Als u in het kader van uw bestelproces kiest voor een betaling met "creditcard" (VISA, MasterCard, American Express), wordt de betaling uitgevoerd via VR-Pay (CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe). Uw creditcardgegevens worden alleen verwerkt in het beveiligde betalingsportaal van VR-Pay.
U hebt te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door CardProcess GmbH. Het bezwaar heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het tijdstip van het bezwaar, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden om de contractuele afwikkeling van de betaling mogelijk te maken.

6.) Als u ervoor kiest om te betalen met Amazon Pay als onderdeel van uw bestelproces, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan Amazon Payments Europe s.c.a. evenals de Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle vier gevestigd in 5 Rue Plaetis L 2338 Luxemburg (Amazon Payments). Amazon Payments neemt de rol aan van een online betalingsdienstaanbieder en trustee.
Het indienen van uw gegevens is vereist om betalingen via Amazon Payments te verwerken en is bedoeld om uw identiteit te bevestigen en uw betaalopdracht te beheren. De verwerking van het koopcontract vereist ook de overdracht van persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectievelijke bestelling (zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen en andere factuurinformatie).
Amazon Payments behoudt zich het recht voor om een ??kredietrapport op te stellen. Het doel van het kredietrapport is om wanbetalingen of fraude te voorkomen. Het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door Amazon Payments gebruikt om te beslissen welke betaalmethode wordt aangeboden. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de rating, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer adresgegevens verwerkt.
Bovendien kan Amazon Payments uw gegevens doorgeven aan derden (zoals banken, servicepartners, analysediensten, kredietbureaus, marketingpartners, cloudserviceproviders, retargetingproviders, gelieerde ondernemingen).
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met Amazon Payments op elk moment intrekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de eerder verleende toestemming tot de intrekking, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor de verwerking van de contractuele betaling.
Ga voor meer privacy-informatie over Amazon Payments naar: https://pay.amazon.com/help/201751600
Amazon Payments verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft deze ingediend bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

7.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen is artikel 6, lid 1, ond. b AVG.

8.) Wegens commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en ordergegevens in verband met een koopovereenkomst voor een periode van maximaal tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken we de verwerking, wat betekent dat uw gegevens alleen worden opgeslagen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

VII. Nieuwsbrief-abonnement

1.) Op onze website is het mogelijk om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief, waarmee we u informeren over onze actuele en interessante aanbiedingen. Om u te abonneren op de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld voor het registreren van uw aanmelding:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van registratie.

2.) Voor uw aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u, nadat u zich hebt aangemeld, een e-mail van ons ontvangt op het door u aangegeven e-mailadres, waarin we u vragen te bevestigen dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.
Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, ond. a AVG. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

3.) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding aangeven door te klikken op de afmeld-link die u aantreft in iedere nieuwsbrief-mail of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in I.

4.) Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstrasse 43, 26180 Rastede ("CleverReach"). Als onderdeel van onze samenwerking met CleverReach, zullen we de informatie die u verstrekt bij het abonneren op de nieuwsbrief aan CleverReach overdragen.
Deze overdracht wordt gedaan overeenkomstig artikel 6, lid 1, ond. f AVG en dient onze legitieme interesse in het gebruik van een promotievriendelijk, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbrief-systeem. De gegevens die u verstrekt (zoals uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.
CleverReach gebruikt deze informatie voor het namens ons verzenden en statistisch evalueren van de nieuwsbrief. Voor de evaluatie omvatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels (beeldbestanden met één pixel) die op onze website zijn opgeslagen.
Op deze manier kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht open is en op welke links er eventueel is geklikt. Via deze zogenaamde conversietracking kunnen we ook analyseren of, nadat er op de link in de nieuwsbrief is geklikt, een vooraf bepaalde actie (bijvoorbeeld het kopen van een product op onze website) heeft plaatsgevonden.
Verder zijn de items opgenomen in III. technische informatie. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens. Een directe persoonlijke relatie is daarom uitgesloten. Het verwerkingsdoel van de gegevens is beperkt tot de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes. We gebruiken de resultaten van deze analyses om toekomstige nieuwsbrieven te optimaliseren en aan te passen aan de individuele interesses van de ontvangers.
We hebben een contractovereenkomst gesloten met CleverReach, die CleverReach verplicht om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en deze niet te delen met derden.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het tracken van de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding aangeven door te klikken op de afmeld-link die u aantreft in iedere nieuwsbrief-mail, de afmeldfunctie op onze website of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in I.
Zie voor meer informatie over het bijhouden van nieuwsbrieven door CleverReach: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/
De privacyverklaring van CleverReach kunt u hier bekijken: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

 

VIII. Productaanbeveling per e-mail/maatwaarschuwing (kennisgeving van beschikbaarheid)

1.) Als we uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de aankoop van een product, zullen we u regelmatig per e-mail informeren over productaanbevelingen, zelfs als u niet op een nieuwsbrief bent geabonneerd. Op deze manier willen we u aanvullende informatie bieden over uw eigen en soortgelijke aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw eerdere bestellingen bij ons.

2.) De rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen is § 7 (3) UWG en artikel 6 lid 1 ond f AVG. Uw e-mailadres wordt voor dit doel opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen het versturen van de nieuwsbrief.

3.) Als u niet langer productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het versturen van de nieuwsbrief zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt zich afmelden door te klikken op de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief, de afmeldfunctie die beschikbaar is op onze website of per e-mail naar de contactgegevens die worden vermeld in I.

4.) Op onze website heeft u nog steeds de mogelijkheid om u te registreren voor een emailmelding als het artikel in uw gewenste maat

op dat moment niet beschikbaar is („maatwaarschuwing“). We laten u dan automatisch weten wanneer het artikel in de geselecteerde maat

beschikbaar is . Het enige dat u hoeft te doen om u te registreren voor de maatwaarschuwing is uw e-mailadres in te voeren. Verder worden ook uw IP-adres, de datum en tijd van uw registratie opgeslagen.

5.) We gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor het registratieproces. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u heeft ingestemd met het versturen van de melding van beschikbaarheid.

Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd.

Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u een bericht van beschikbaarheid te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is Art.6 Abs.1 S 1 lit. A DS-GVO.

Uw e-mailadres wordt bewaard zolang uw maatwaarschuwing actief is.

6.) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de beschikbaarheidskennisgeving te allen tijde kostenloos intrekken. Uw herroeping kunt u aangeven

door op de afmeldlink te klikken die in elke beschikbaarheidskennisgeving staat of door een e-mail te sturen naar de contactgegevens in sectie I

 

IX. Contactformulier / communicatie per e-mail

1.) U kunt altijd contact met ons opnemen via het formulier dat door ons wordt verstrekt. Op het moment dat u uw bericht verzendt, worden de volgende gegevens (verplichte velden) bij ons opgeslagen:

 • E-mail adres
 • Datum en tijdstip van verzending.

Voor de verwerking van de gegevens wordt verwezen naar deze privacyverklaring.
Als alternatief kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres dat door ons is opgegeven. In dit geval worden alleen de persoonlijke gegevens die ons per e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

2.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG en daarnaast artikel 6, lid 1, ond. b AVG, als het contact wordt gelegd in verband met de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

3.) We gebruiken de gegevens uitsluitend om uw verzoek te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er een wettelijke bewaarplicht bestaat. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die via het contactformulier zijn verstrekt, intrekken. Wanneer u contact opneemt per e-mail, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur uw bezwaren of herroeping naar de contactgegevens vermeld in I. De correspondentie kan dan echter niet worden voortgezet.

X. Gebruik van eKomi

1.) eKomi klantenrecensies
Voor klant- en productbeoordelingen door onze klanten en voor intern kwaliteitsbeheer hebben we de evaluatiesoftware van eKomi - The Feedback Company (eKomi Ltd., Markgrafenstrasse 11, 10969 Berlin) op onze eigen websites geïntegreerd.
We geven u de mogelijkheid om na uw aankoop een beoordeling te plaatsen. Hiervoor willen we u een e-mail sturen na verzending van de bestelde goederen, om u om een beoordeling te vragen. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres of om de evaluatie niet uit te voeren.
eKomi hecht veel waarde aan de privacygerichte afhandeling van uw verzonden gegevens en neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Ze worden geanalyseerd met behulp van een webgebaseerde SaaS-technologie voor e-commerce doeleinden om authentieke en waardevolle feedback van klanten te krijgen. EKomi ontvangt via een interface een e-mailadres en een unieke ID voor identificatie en voor het genereren van een waarderingslink voor het verzenden van de evaluatie-e-mail.
In een bemiddelingsprocedure ontvangt eKomi, als bemiddelaar, ook een e-mailadres. Het e-mailadres zal opnieuw worden gebruikt voor verificatie en communicatie tussen u, ons bedrijf en eKomi. Door uw bestelling bij ons te plaatsen, stemt u in met de ontvangst van een elektronisch evaluatieverzoek. U bent vrij om dit evaluatieverzoek te negeren of eKomi op te nemen in uw spamregel. Uw beoordeling zou echter zeer nuttig zijn voor ons en andere klanten.

2.) Klantevaluatie door eKomi
Mogelijk hebt u tijdens of na uw bestelling uw toestemming gegeven:
"Ik zou de aankoop "later" willen evalueren en door eKomi na de levering eenmalig per e-mail herinnerd worden aan het geven van een beoordeling. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken."
Als u ons de bovenstaande uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen we uw e-mailadres doorgeven aan eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlijn, zodat ze u 2 tot 5 dagen na levering van de bestelde goederen een e-mail sturen om u te herinneren aan het geven van een beoordeling.

3.) De wettelijke basis voor het gebruik van eKomi is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het indienen van een evaluatieverzoek voor de toekomst. In het geval dat u hebt ingestemd met eKomi om een herinneringsmail te sturen, is artikel 6, lid 1 ond. a AVG de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.
Stuur uw bezwaar of herroeping naar de contactgegevens vermeld in I.

XI. Gebruik van Google Maps

1.)Op onze website blijven we gebruik maken van het aanbod van Google Ireland Limited gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").
Hierdoor kunnen we u direct interactieve kaarten op de website laten zien, zodat u de kaartfunctie gemakkelijk kunt gebruiken in verband met ons serviceaanbod.

2.) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de betreffende subpagina van onze website. Daartoe worden de gegevens genoemd in III. overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u bent aangemeld bij uw Google-account of geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de kaartfunctie gebruikt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of aangepast ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen door rechtstreeks contact op te nemen met Google.

3.) De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking van Google: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.
Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Sollicitaties en sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u verstrekt met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan als u ons uw sollicitatie per e-mail stuurt.
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens in toepassingen en in het sollicitatieproces via e-mail naar de contactgegevens die zijn vermeld in I.
Als we een arbeidsovereenkomst met u sluiten, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de arbeidsrelatie, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als er geen arbeidsovereenkomst met u wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van het besluit u niet in dienst te nemen, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen. Een legitiem belang is bijvoorbeeld onze bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

XIII. Routinematige verwijdering en blokkering van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of zoals bepaald is door de Europese richtlijn of regelgevende instantie of enige andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan wij zijn onderworpen. Als het doel van de opslag wordt weggelaten of als een door de Europese richtlijn en / of regelgevende instantie voorgeschreven bewaartermijn vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geblokkeerd of verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een aanvullend gebruik van uw gegevens.

XVIII. HERROEPINGSRECHT (Art 21 AVG)

Als wij, op basis van ons overheersende legitieme belang, uw persoonlijke gegevens verwerken als onderdeel van een belangenafweging op grond van artikel 6 lid 1 ond f AVG, hebt u het recht om op elk moment en om redenen van uw specifieke situatie kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking in de toekomst.
Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om direct mails te versturen, hebt u ook te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van dergelijke reclame voor de toekomst; dit is ook van toepassing op een profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.
Stuur uw bezwaarschrift naar de persoon genoemd in I. (bijv. per e-mail).

Cookie Policy (Hier persoonlijke cookie-instellingen bewerken)

Google Ads Remarketing

Dit is een remarketingservice.

Verwerking companies
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • Remarketing

Gebruikte technologieën

 • Cookies

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Bezochte pagina's
 • IP-adres
 • Duur van het bezoek
 • Andere gegevens over het gebruik van websites
 • Inhoudsgebruiker is geïnteresseerd in

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Locatie van verwerking
Europeese Unie

Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Gegevensontvangers

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en
Cookie Policy URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Google Ads Conversion

Dit is een Conversion Marketing Service voor het meten van succes van advertentiecampagnes.

Verwerking companies
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • Advertentie
 • Conversies Tracking

Gebruikte technologieën

 • Cookies

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • IP adres
 • browser informatie
 • Datum en tijd van bezoek
 • Webaanvraag
 • Cookie-ID
 • Apparaat informatie
 • verwijzende URL
 • Informatie besturingssysteem

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Locatie van verwerking
Europese Unie

Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Gegevensontvangers

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Verdere informatie en opt-out
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Cookie Policy URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US


Microsoft Advertising

Dit is een tracking en advertentieservice.

Verwerking companies
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, United States of America

Gegevensdoeleinden

 • Advertising
 • Conversies tracking

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Web beacons

Gegevensattributen

 • Conversies
 • Mogelijk inkomsten
 • Aanraakpunten met advertentiemedium
 • Gebruiksgegevens (klikken, weergaven)
 • Logbestandsgegevens (IP-adres, user agent)

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • IP-adres
 • UET ID-tag
 • GUID gegenereerd door UET-tag
 • verwijzende URL
 • URL van de pagina
 • Advertentieklikinformatie
 • Microsoft-cookie
 • Laadtijd van pagina
 • Paginatitel
 • Browser taalinstelling
 • Scherm breedte
 • Microsoft Click-ID
 • Digitale handtekening
 • Scherm hoogte
 • Kleurdiepte van het scherm

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Locatie van verwerking
Europese Unie

Bewaartermijn
Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Gegevensontvangers

 • Microsoft Corporation

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://aka.ms/privacyresponse

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Cookie Policy URL https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement


Google Analytics

Dit is een webanalyseservice.

Verwerking companies
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • analyse

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixeltags

Gegevensattributen

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Browserinformatie (browsertype, verwijzings- / exitpagina's, de bestanden die op onze site worden bekeken, besturingssysteem, datum- / tijdstempel en / of clickstream-gegevens)
 • Gebruiksgegevens (weergaven, klikken)

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • IP-adres
 • Datum en tijd van bezoek
 • Gebruiksgegevens
 • Klikpad
 • App-updates
 • browser informatie
 • Apparaat informatie
 • Javascript-ondersteuning
 • Bezochte pagina's
 • verwijzende URL
 • Downloads
 • Flash-versie
 • Locatie gegevens
 • Aankoopactiviteit
 • Widgetinteracties

Wettelijke grondslag

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. f GDPR

Locatie van verwerking
Europeese Unie

Bewaartermijn
De bewaarperiode is afhankelijk van het type opgeslagen gegevens. Elke klant kan kiezen hoe lang Google Analytics gegevens bewaart voordat deze automatisch worden verwijderd.

Gegevensontvangers

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Verdere informatie en opt-out
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en


Usercentrics Consent Management Platform

Dit is een toestemmingbeheerservice.

Vewerking companies
Usercentrics GmbH
Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

Gegevensdoeleinden

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • • Opslag van toestemming

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Local storage

Gegevensattributen

 • Toestemming "Ja" of "Nee"
 • Logbestandsgegevens (IP (geanonimiseerd))

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Apparaatgegevens
 • Browser informatie
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Opt-in en opt-out gegevens
 • Datum en tijd van bezoek

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. c GDPR

Locatie van verwerking
Europese Unie (Consent-database bevindt zich in België)

Bewaartermijn
De toestemmingsgegevens (gegeven toestemming en de intrekking van de toestemming) worden drie jaar bewaard. Een gegevensexport vindt plaats na beëindiging van het contract.
Gegevensontvangers

 • Usercentrics GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
datenschutz@usercentrics.com

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://usercentrics.com/privacy-policy/


Google Tag Manager

Dit is een tagbeheersysteem voor het beheer van JavaScript- en HTML-tags die worden gebruikt voor de implementatie van tracking- en analysehulpmiddelen.

Verwerking companies
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • Websitetags beheren

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.
Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt. Tag Manager is een cookie-vrij domein en registreert geen persoonlijke gegevens. Google Tag Manager kan echter andere tags activeren die mogelijk gegevens registreren.

 • Geen gegevens verzameld

Locatie van verwerking
Verenigde Staten van Amerika

Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
Gegevensontvangers

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Cookie Policy URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Laatst bekeken
Krijg €10 korting
×

Schrijf je in op de nieuwsbrief
en ontvang 10 euro korting!*